Home        Informatie        Foto's        Webwinkel        Links        Contact        Copyright

Copyright

Op de foto's op deze site berust Copyright. De Foto's op de site van KVN-photography mogen onder geen enkele voorwaarde zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van KVN-photography worden gekopieerd of gebruikt.


Particulier bestelde foto's zijn, tenzij anders afgesproken, alleen voor niet-commercieel gebruik en mogen dus niet worden gepubliceerd in dag- en weekbladen, tijdschriften en op internet. Hiervoor gelden de tarieven voor media. Indien een particulier bestelde foto, zonder toestemming, in een publicatie wordt ontdekt zullen wij achteraf het mediatarief factureren, verhoogd met een 100% boete.
There's a Copyright on the photos of this website. The photos on the site of KVN-photography are not allowed to be copied or used under any circumstances without the written permission of KVN-photography.


Individual ordered photos are, unless otherwise agreed, only for non-commercial use and may not be published in daily and weekly newspapers, magazines or on the Internet. The rates for media apply here. If an individual ordered photo, without permission, is discovered in a publication afterwards, the media bill will be raised with a 100% penalty.

Copyright © Koert van Nieuwkoop